Rozwój
The ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do
Stec Robotics
Hiro Met

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach firmy STEC ROBOTICS oraz HIRO-MET Precyzyjne Technologie połączą swe siły i wspólnie wprowadzą na rynek nowy produkt. Dopóty, dopóki to nie nastąpi obie będą żyły własnym życiem gromadząc doświadczenia, które z dnia na dzień przybliżają je do wyznaczonego celu.